Bądź na bieżąco
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PIERWSZĄ EDYCJĘ PROJEKTU

ECO KONFERENCJA - 22 MARCA 2024

Pierwsza w Polsce konferencja łącząca obszary ekologii i dialogu z udziałem ludzi edukacji, samorządu, biznesu, administracji państwowej i nauki.

Ekologia

Światowe wyzwania
i lokalne działania

Dialog

Wzmacnianie poczucia wzajemnego
szacunku i zaufania

O konferencji

Eco Konferencja: Wzmacnianie Ekologii i Dialogu w Działaniach Lokalnych

Eco Konferencja to inicjatywa opracowana przez nas, aby wzmacniać ideę ekologii, szczególnie poprzez działania lokalne, podkreślając, że każdy z nas może przyczynić się do ekologicznych działań na całym świecie. Drugim kluczowym aspektem jest dialog — zachęcamy wszystkie środowiska do promowania idei dialogu na różnych poziomach: dzieci, rodzice, szkoły, samorządy, gminy. Te dwa filary projektu — Ekologia oraz Dialog — są fundamentem wzmacniania poczucia wzajemnego szacunku i zaufania. Projekt powstał dzięki współpracy firmy ECO POL® i Systemu Edukacji Menedżerskiej ZEBRA®, z wsparciem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej — Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Nasi koordynatorzy, Robert Chojnacki i Agnieszka Klugiewicz Jurek, prowadzą działania, które obejmują szerokie grono odbiorców: nauczycieli, dyrekcje szkół i przedszkoli, rodziców, uczniów od przedszkola do klas ósmych, pracowników gmin i innych instytucji kulturalno-oświatowych, a także obserwatorów mediów społecznościowych, czytelników Gazety Pomorskiej i słuchaczy Polskiego Radia Pik.

180 uczestników

8 prelegentów

7 godzin wiedzy

Program konferencji

10:00 - 10:15

Rejestracja

Rejestracja uczestników i odbiór Identyfikatorów

10:15 - 10:30

Zajęcie miejsc

Zaproszenie do zajęcia miejsc. Zapraszać będzie nasz konferansjer Pan Artur Nowak

10:30 – 10:50

Powitanie

Powitalne przemówienie i rozpoczęcie konferencji

10:50 - 11:00

Prelekcja 1  

BLOK TEMATYCZNY 1 „Azbest – wyzwania i strategie zrównoważonej gospodarki odpadami”– ECO-POL – Agnieszka Klugiewicz-Jurek

11:05 - 11:20

Prelekcja 2

BLOK TEMATYCZNY 2 „Odpady komunalne a zrównoważony rozwój – wyzwania i możliwości – Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego – Józef Blank

11:20 - 11:35

Prelekcja 3

BLOK TEMATYCZNY 3 „Dialog – budowanie porozumienia wobec zrównoważonego rozwoju – ZEBRA Edukacji Sp. z o.o. – Robert Chojnacki

11:35 – 11:50

Przerwa

Zapraszamy na przerwę na pyszną kawę i inne specjały

11:50 – 12:05

Prelekcja 4

BLOK TEMATYCZNY 4 „ Program Oczyszczania Kraju z Azbestu Rada Programowa Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 – Izabela Drelich-Sikorska – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

12:05 – 12:20

Prelekcja 5

BLOK TEMATYCZNY 5 „Wsparcie finansowe dla ekologicznych inicjatyw – omówienie aktualnych programów” – przedstawiciel WFOŚiGW w Toruniu

12:20 – 12:35

Prelekcja 6

BLOK TEMATYCZNY 6 – ECO-Gmina – „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miasta Toruń” – Halina Pomianowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Ekologii w Toruniu, Geolog Powiatowy

12:35 – 12:50

Prelekcja 7

BLOK TEMATYCZNY 7 – „Ochrona pracowników przed azbestem – najlepsze praktyki i dobre wzorce
– Firma Skarabeusz – p. Andrzej Piotr Dolny
– Firma Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o. – Justyna Gdaniec, Tomasz Rychlewski

12:50 – 13:05

Przerwa

Przerwa na kawę i inne specjały

13:05 – 13:30

Prelekcja 8

BLOK TEMATYCZNY 8 – „Zrównoważony transport – elektromobilność, inicjatywy na rzecz ograniczenia emisji spalin”
– Mercedes – Benz AUTO FRELIK

13:30 – 14:00

Podsumowanie bloku prezentacji

Podsumowanie bloku prezentacji i wprowadzenie do panelu dyskusyjnego p. Artur Nowak, Prezes – Dariusz Orzechowski – prezentacja aplikacji

14:00 – 15:00

Przerwa

Przerwa na kawę i lunch

15:00

Panel dyskusyjny

BLOK Ekologia: „Współpraca sektorów w osiąganiu zrównoważonej gospodarki odpadami
i przeciwdziałaniu emisjom”. ECO-POL – Prezes – Dariusz Orzechowski, dyskusja o aspektach prawnych, moderowanie dyskusji o kierunku zmian
„Wirtualne narzędzie, rzeczywisty wpływ – Nowe perspektywy w zarządzaniu odpadami” – Firma Tisoft

15:00

Panel dyskusyjny

BLOK Dialog: „Współczesne wyzwania, wspólny dialog: budowanie komunikacji” – Robert Chojnacki.
Prezentacja Skrzynki pomoc – „TEKLA” p. Izabela Orzechowska, praca w grupach (relacja rodzic – dziecko, nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic,nauczyciel – dyrekcja, rodzic-dyrekcja, gmina – mieszkańcy). Wyzwania dialogu, przyczyny konfliktu i „dekalog dialogu”.

Organizator

ZEBRA Edukacja: 23 Lata doświadczenia w wspieraniu organizacji i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie standardów zarządzania i sprzedaży. Realizujemy skutecznie projekty wdrożeniowe, które opierają się na zaawansowanych metodach działania, z korzystaniem z głębokiego dialogu wspartego wiedzą z obszaru neuronauk. Dialog: Klucz do Sukcesu w Biznesie. Uważamy, że dialog nie jest tylko narzędziem komunikacji, ale fundamentem budowania trwałego porozumienia i partnerstwa w każdym aspekcie działalności. Dzięki naszemu unikalnemu podejściu, wspieramy organizacje w przełamywaniu barier komunikacyjnych, zwiększaniu efektywności działań i budowaniu silnych, opartych na zaufaniu relacji z klientami i partnerami biznesowymi.

Dlaczego ECO-POL
i aplikacja ECO-aplikacja?

Eksperci od trudnych wyzwań

System Work Manager to specjalny program, który doskonale wpisuje się w ekologiczną transformację cyfrową firmy ECO-POL. Składa się z trzech kluczowych elementów 1) aplikacji Webowej która służy do komunikacji z gminami, 2) aplikacji desktop która służy do zarządzania informacją  3) aplikacji mobilnej do komunikacji z brygadami pracującymi w terenie.

Wszystkie zachodzące procesy są zautomatyzowane i scentralizowane w jednej bazie danych. Przepływ informacji jest nadzorowany przez operatorów poprzez  podsystemy sterowania i raportowania. System pobiera informacje o zleceniu z gminy, następnie przetwarza ją według procedur obowiązujących w Biurze Obsługi Klienta i przesyła informacje o zleceniu pracy do wybranych brygad. Pracownik w brygadzie, dostaje polecenie wykonania pracy i raportuje to w czasie rzeczywistym, z dokładnością do każdej uzgodnionej do wpisania czynności. System umożliwia też przesyłanie zdjęć przed i po wykonaniu prac. Po wykonaniu zlecenia system raportuje wykonanie zadania do zlecającej gminy.

Obecnie możemy mówić o pewnego rodzaju transformacji, którą przeszła firma ECO-POL. Dotyczy ona zmiany sposobu pracy i nawyków wśród załogi pracującej na systemie Work Manager. Najważniejsze, jest to iż zmiany te obejmują różne komunikujące się ze sobą działy pracujące w całkowicie odmiennych warunkach. Dzięki znormalizowaniu struktury przepływu, stworzeniu standardów informacji, firma ECO-POL staje się pierwszoplanową firmą w swojej branży.

Każdorazowo sprawdza poprawność danych

Komunikacja między firmami jest skoordynowana i monitorowana

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Przesyłanie zdjęć przed i po wykonaniu prac

PIERWSZY W POLSCE PROJEKT ŁĄCZĄCY EKOLOGIĘ I DIALOG

Spotkanie Wizjonerów i Liderów. Nasza konferencja stanowi platformę spotkań dla ludzi nauki, edukacji szkolnej, biznesu, polityki i samorządów, umożliwiając wymianę wiedzy i doświadczeń na tematy aktualne i strategicznie ważne dla przyszłości naszej planety. Oferujemy wizję przyszłości skoncentrowaną na redukowaniu emisji z uwzględnieniem praktycznych aspektów utylizacji azbestu, oraz na skuteczne sposoby kreowania dialogu. Możemy przyczynić się do lepszej komunikacji społecznej na wielu poziomach w tym na wykorzystaniu Dialogu dla Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Inicjator
Patronat
Partnerzy
Patroni medialni
Lokalizacja konferencji
Hotel Holiday Inn ul. Grodzka 36, Bydgoszcz
Znajdź nas na mapie
Jak dojechać komunikacją miejską do hotelu?
Autobusy 52, 60, 64, 401
Tramwaje 3, 5
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
+48 698 373 336 ecopolpruszcz@gmail.com
ul. Dworcowa 9
86-120 Pruszcz

    Administratorem danych osobowych podanych formularzu jest ECO -POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Kontakt z Administratorem biuro@ecokonferencja.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie – zgodnie z zasadą, która mówi, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy bądź przed jej zawarciem ( RODO art. 6 ust. 1 lit B); Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ECO -POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ znajdą państwo w naszej Polityce Prywatności.
    *Obowiązkowe
    „Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”